MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

Elektroninė sistema
COST
KVIETIMAI
ANKSTESNIŲ METŲ ŠIŲ METŲ

 

2010 metai

Paraiškos dalyvauti COST Veikloje
Finansinės paraiškos Lietuvos atstovo COST Veiklos valdymo komitete veiklai vykdyti

2011 metai

Paraiška dalyvauti COST Veikloje

2012 metai

Paraiška dalyvauti COST Veikloje
Finansinė paraiška Lietuvos atstovo, vykdančio COST Veiklos koordinatoriaus funkcijas, veiklai vykdyti

2013 metai

Paraiška dalyvauti COST Veikloje
Finansinė paraiška Lietuvos atstovo, vykdančio COST Veiklos koordinatoriaus funkcijas, veiklai vykdyti

2014 metai

Paraiška dalyvauti COST Veikloje

2015 metai

Paraiška dalyvauti COST Veikloje

 

2016 metai

Paraiška dalyvauti COST Veikloje

Nuo 2016 m. kovo 1 d. COST dalyvavimo paraiškos teikiamos Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje paraiškų priėmimo sistemoje adresu http://junkis.lmt.lt

 

 

© LMT, 2018